Ցանկում կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Մարդը, կենդանիները և որոշ միկրոօրգանիզմներ անօրգանական նյութերից`
 
։
 
Կենդանի օրգանիզմներում քայքայման ընթացքում անջատված էներգիան ձևափոխվում է և օգտագործվում է`
Լուսասինթեզի ընթացքում ջրի, լույսի և ածխաթթու գազի ազդեցությամբ առաջանում է/են`
 
:
 
eko02-02.jpg