Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Մեխանիկական աշխատանք, սահմանում, չափման միավոր 2Մ.
2. Էներգիայի տեսակները 2Մ.
3. Էներգիայի փոխանցում և փոխակերպում 3Մ.
4. Էներգիայի պահպանման օրենքը: Տարբեր տեսակի էներգիաների փոխակերպումներ 5Մ.