Ուշադիր կարդա և ընտրիր ընտրիր ճիշտ տարբերակը.
  
1. Բազմաբջիջ կենդանի օրգանիզմներում բջիջները
 
 
2. Անձրևաջրի կաթիլում շարժվող բակտերիաներին հայտնաբերել է
 
 
anton-van-leeuwenhoek-scientist-clipart.jpg
Աղբյուրները
https://classroomclipart.com/images/gallery/Clipart/Science/anton-van-leeuwenhoek-scientist-clipart.jpg