Ճիշտ կողմնորոշվիր և գտիր ճիշտ պատասխանները.
  
1. Բույսը արտաքին աշխարհի անբարենպաստ պայմաններից պաշտպանում է  հյուսվածքը:
 
barks-garden-design_9238.jpg
 
2. Բջիջների գործառութային տարբերակումը կոչվում է :
Աղբյուրները
http://joannapracka.com/wp-content/uploads/2014/11/R%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9B%C4%87-kory-pni-w-zale%C5%BCno%C5%9Bci-od-gatunk%C3%B3w-drzew.jpg