Մտածիր և գտիր ճիշտ պատասխանները:
 
1. Բջիջների այն խումբը, որը ունի նույն ծագումը, կառուցվածքը և կատարում է նույն գործառույթը կոչվում է :
 
2. Պատասխանում նշիր այն թիվը, որի տակ պատկերված է գոյացնող հյուսվածք:
 
Untitled.png2014.png
 
Պատասխան՝
 
3. Բուսական օրգանիզմում սննդանյութեր պաշարում է
 
Աղբյուրները
http://grobinagim.lv/DATI/Biologija_11klase/Images/Tem_2/ITB_11_02_03.jpg
http://obrazovaka.ru/wp-content/uploads/2017/10/tkani-rasteniy-pod-mikroskopom-e1507065339783.jpg
http://green-barleyplus.de/image/composition4.png