Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Կենդանի օրգանիզմների հատկությունները 1Մ.
2. Կենդանի օրգանիզմներ 2Մ.
3. Կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկությունները 2Մ.
4. Բջիջը` որպես կենդանի օրգանզիզմների տարրական միավոր 4Մ.