Դիտիր նկարը և ընտրիր ճիշտ պատասխանը.
  
onion1.jpg96.jpg1.jpg
 
Դ տառով է նշանակված բջջի այն բաղադրիչ մասը, որի դերն է.
 
Աղբյուրները
http://images.slideplayer.com/23/6920362/slides/slide_6.jpg