Ընտրիր ճիշտ տարբերակը/ները.
  
1. Բջիջները հստակ առանձնացված են մեկը մյուսից՝
 
:
 
tmp756523819824316416-w307.png
 
2. Կենդանի օրգանիզմը կարող է բաղկացած լինել
 
Աղբյուրները
http://s2.thingpic.com/images/JK/UvUY4D5hnreKBR6RBAvcWYRT.png