Կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ ի՞նչ հատկանիշ չի կարող պատկերված լինել հետևյալ նկարում.
  
growing-mushrooms-timelapse-3.gif
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
https://blazepress.com/.image/t_share/MTI4OTkyMDMwMjg1MTEzOTg3/mushroom-growing-timelapse-7.gif