Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ պնդում.
 
Առարկայի պատկերն ավելի հստակ է`
 
:
 
Հարթ հայելուց տեղի է ունենում`
 
:
 
Ջրի մակերևույթից տեղի է ունենում`
 
egeskov-slott-odense-danmark.jpg