Ցանկում կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Առարկայի պատկերը հարթ հայելում
 
 
Բազմաթիվ փորձերով ապացուցվել է, որ՝
 
 
Լույսը լավ են անդրադարձնում հայելային ողորկ մակերևույթները։ Հայելիները լինում են
1.png