Ցանկում կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ պնդում.
 
Կարճատեսության և հեռատեսության դեպքում փոխվում է աչքի`
 
:
 
Հեռատեսության դեպքում այն
 
:
 
Հեռատեսությունը շտկող ակնոցի ոսպնյակները`
 
images (76).jpg