Ցանկում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Ակնաբյուրեղի չափը փոխելով` աչքը կարողանում է տեսնել ինչպես հեռու, այնպես էլ` մոտ գտնվող առարկաները: Աչքի այդ հատկությունը կոչվում է`
 
:
 
Հեռու և մոտ գտնվող առարկաների հստակ պատկերները մենք տեսնում ենք`
 
:
 
Ցանցաթաղանթի վրա առաջանում է դիտվող առարկայի պատկեր, որը
normalnoe_zren.jpg