Գտիր ճիշտ պատասխանները.
 
1. Մարդը ծխում է և ունի թոքերի քաղցկեղ. պատճառը ն է:
 
2. Վնասակար սովորություններից  դրսևորվում է անառողջ և ժամկետանց սննդի յուրացմամբ:
 
3. Վնասակար սովորություններից  հաղթահարելու համար կարևոր է օրենքը, որով հասարակական վայրերում ծխելն արգելվում է:
 
eda_vred.jpg
Աղբյուրները
https://i.ytimg.com/vi/4zFy5SpDu-8/maxresdefault.jpg