Որոշիր ճիշտ պատասխանները.
 
1. Մարդն այրվել է. ներկայացված երևույթի ակունքը ն է: 
 
2. Վնասակար սովորություններից  դրսևորվում է գլխացավով, նյարդայնությամբ, հոգնածությամբ:
 
3. Վնասակար սովորություններից  հաղթահարելու համար կարևոր է պահպանել համակարգչի հետ աշխատանքի անհրաժեշտ կանոնները և ուղեցույցները:
 
nevisipanie.jpg
Աղբյուրները
https://gl-images.condecdn.net/image/zjzZ3aGYkjW/crop/1620