Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Մարդու առողջությունը և հիվանդությունները 3Մ.
2. Մարդու ապրելակերպի գործոնները 4Մ.
3. Վնասակար սովորություններն ու դրանց հետևանքները 3Մ.
4. Մարդու ապրելակերպի ձևավորման գործոնները և առողջությունը 3Մ.