Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Մարդու առողջությունը 1Մ.
2. Առողջությունն ամրապնդող գործոնները 1Մ.
3. Մարդկային աշխատանքի տիպերը 2Մ.