Նշվածներից ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը.
 
Օգտվելով սարքի ցուցմունքից, որոշի՛ր չափվող ուժի մեծությունը.
 
Untitled-3-16-02.png112.png