Թվարկվածներից ընտրի՛ր ճիշտ շարունակությունը.
 
Մարմնի կշիռը նշանակվում է \(P\) տառով`
 
:
 
1275885361_sajt.jpg