Առարկայի վրա ազդող ծանրության ուժը 7 Ն է: Հաշվի՛ր նրա զանգվածը:
 
Պատասխան՝  գ:
 
Untitled-3-07.png