Կազմի՛ր նախադասություն, առանձնացնելով նշված բառերից կամ բառակապակցություններից ճիշտ շարունակությունը.
 
Կշիռը :
 
Երբ հորիզոնական հարթակը կամ կախոցը անշարժ են, ապա՝
 
:
 
Ծանրության ուժն ազդում է (կիրառված է) :