Օգտվելով տվյալներից կատարի՛ր հաշվարկ և արդյունքը մուտքագրի՛ր համապատասխան դաշտում.
 
Բեռի կշիռը օդում \(17\) Ն է, արտամղող ուժը՝ \(6\) Ն է:
 
Որոշի՛ր բեռի կշիռը հեղուկում:
 
Պատասխան՝ բեռի կշիռը հեղուկում  Ն է:
 
Screenshot_25-21.png