Կատարի՛ր նշում տրված շարքից և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Նկարում պատկերված \(2\) գնդերի դիրքերից կարելի է եզրակացնել, որ 
 
, որովհետև
 
1-43.png