Կատարի՛ր նշում ընտրովի պատասխաններով շարքից և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Հայտնի է, որ գնդերը պատրաստված են նույն նյութից: Հեղուկների խտությունները տարբեր են՝ ջրի խտությունը մեծ է կերոսինի խտությունից, ջրի մեջ ընկղմված գնդի վրա ազդող արքիմեդյան
 
,
 
որովհետև
 
Screenshot_25-06.png