Կատարի՛ր նշում տրված շարքից և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Գնդիկը հաջորդաբար իջեցվում է տարբեր հեղուկներով լցված անոթների մեջ: Հեղուկներում գնդիկի զբաղեցրած դիրքերից կարելի է եզրակացնել, որ
 
1-42.png
Հեղուկի շերտերի դասավորությունը, եթե դրանք լցվեն մի անոթի մեջ կլինի.