Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

18Մ.
1. Մեկնաբանել երևույթները 3Մ.
2. Որոշել մարմնի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը 3Մ.
3. Արքիմեդյան ուժը գազերում 3Մ.
4. Վերլուծել պատկերված իրավիճակը 5Մ.
5. Լրացնել բաց թողած բառերը 4Մ.