Կատարի՛ր ընտրություն տրված շարքից և կազմի՛ր ճիշտ պնդում:
 
Դադարի շփման ուժն ունի`
 
Որոշ դեպքերում ծանրություններ տեղափոխելու համար սահքի շփումը՝
 
նկար \(1\)
images (22).jpg
 
նկար \(2\)
man_in_wheelchair_animation_640C.gif