Ուսումնասիրի՛ր նկարը: Ուժաչափերի ցուցմունքով գտի՛ր սահքի և գլորման շփման ուժերի թվային արժեքները: Հաշվի՛ր նրանց տարբերությունը և, թե քանի անգամ է սահքի շփման ուժը մեծ գլորման շփման ուժից նույն պայմաններում:
 
Մուտքագրի՛ր պատասխանները:
 
Խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ տվյալները կգտնես նկարի վրա:
 
Պատասխան՝
 
\(1.\) Սահքի շփման ուժն է՝ Ն
 
\(2.\) Գլորման շփման ուժն է՝ Ն
 
\(3.\) Նրանց տարբերությունը՝ Ն
 
\(4.\) Նրանց հարաբերությունը՝ անգամ:
 
1-50.png