Կատարի՛ր ընտրություն տրված ցանկից և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն:
 
Շփումը կարող է լինել օգտակար և վնասակար: Երբ շփումը օգտակար է, այն պետք է մեծացնել:
 
Շփման ուժը կենցաղում ,
 
ուրեմն, :
 
Օրինակ, կիրառում են՝
 
 
30f048367284a6163b4a4caea7817278.jpg