Տղան քաշում է պահարանը \(31\) Ն ուժով, սակայն պահարանը տեղից չի շարժվում: 
 
Որոշի՛ր դադարի շփման ուժի թվային արժեքը և պատասխանը մուտքագրի՛ր համապատասխան դաշտում: 
 
Պատասխան՝  Ն: