Տրված նկարի համար թվարկվածների շարքից ընտրի՛ր շփման ուժի տեսակը և ընտրովի պատասխանների դաշտում ցույց տու՛ր ճիշտ  բացատրությունը:
 
Շարժանկարում թեք հարթությամբ շարժվում են տարբեր մարմիններ, որոնց ողջ շարժման ընթացքում ազդում է/են`
 
Գլորման շփման ուժը միևնույն պայմաններում`
  
Շփման ուժի մեծությունը կախված է
 
QbuIMB5.gif