Ուշադիր նայիր տրված նկարին և նշիր ճիշտ պատասխանը/ պատասխանները:
 
1. Նկարում պատկերված է  համակեցություն: 
 
logarska-dolina.jpg
 
2. Ավտոտրոֆները կենսացենոզում հանդիսանում են  օրգանիզմներ:
 
3. Ատոմակայանի թափոնը հանդիսանում է բնության  էկոլոգիական գործոն:
Աղբյուրները
https://www.plesnik.si/files/22/_systemfiles/ozadjaentry/01_Hotel_Plesnik_Logarska_panorama_s_travnika.jpg