Ավարտիր նախադասությունը, ընտրիր ճիշտ տարբերակը:
 
1. Ի՞նչ կենսածին էկոլոգիական գործոն է պատկերված նկարում.
  
lion-zebra_2024618i.jpg
  
Պատասխան՝
  
2. Գիշատիչ – զոհ փոխհարաբերությունը կոչվում է :
 
3. Անկենդան էկոլոգիական գործոններ են
 
Աղբյուրները
https://ugc.kn3.net/i/origin/http://static.notinerd.com/wp-content/uploads/2016/09/4-77.jpg