Գրիր ճիշտ պատասխանը և ընտրիր համապատասխան տարբերակը:
  
1. Ավտոտրոֆ սննդառության հիմնական ձևը կոչվում է:
 
2. Ֆոտոսինթեզը կատարվում է
  
3. Կանաչ էվգլենան :
 
maxresdefault.jpg
Աղբյուրները
http://konspekta.net/infopediasu/baza8/24101624474.files/image016.jpg