Որոշիր ճիշտ պատասխանները:
   
1. Անպիտան և թունավոր արգասիքների ելքը օրգանիզմից դեպի շրջակա միջավայր կոչվում է :
 
2. Բույսերի, կենդանիների և միաբջիջների արտազատությունը
 
 
3. Միջատների արտազատությունը ապահովում են :
 
s5.png
Աղբյուրները
http://userscontent2.emaze.com/images/25cae634-d99f-47f4-807f-1b60131a742c/71b558a8-0886-479a-a58b-25f786ee9f73.png