Նշիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Ժառանգական տեղեկատվության փոխանցումը սերնդեսերունդ կոչվում է :
 
2. Նշիր այն նկարների համարների գումարային թիվը, որոնցում առկա է մակաբույծ օրգանիզմ:
 
Պատասխան՝
 
Безымянный2[1].jpg
 
3. Բույսերում ջրի փոխադրման համար ուժի աղբյուր են ծառայում