Գտիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Օրգանիզմի կայուն  ամբողջությունը կոչվում է ժառանգական տեղեկատվություն:
 
2. Նշիր այն նկարների համարների գումարային թիվը, որոնցում առկա է խռիկներով շնչող օրգանիզմ:
 
Безымянный[5].jpg
 
Պատասխան՝
 
3. Սերմի սերմնամաշկը