Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Օրգանիզմներ`ըստ նախընտրած սննդի տեսակի 1Մ.
2. Հետերոտրոֆ օրգանիզմների ձևերը 1Մ.
3. Օրգանիզմի ջերմային կապը միջավայրի հետ 1Մ.
4. Օրգանիզմների սեռային դասակարգումը 1Մ.