Եռանկյուն բուրգի բարձրությունը 20 սմ է: Բոլոր կողմնային նիստերը բուրգի հիմքի հետ կազմում են α անկյունը:
 
Հաշվիր բուրգի կողմնային նիստերի բարձրությունները:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: