Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բուրգի նիստերի թիվը

Բարդություն հեշտ

1
2. Եռանկյուն բուրգի մակերևույթի մակերեսը, բոլոր կողերը հավասար են

Բարդություն հեշտ

2
3. Պնդում բուրգի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
4. Բուրգի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
5. Պնդում ցուցադրված բազմանիստի նկարի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Բուրգի վերաբերյալ պնդման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

4.5
7. Բուրգի կողերի թիվը

Բարդություն հեշտ

1
8. Բուրգի կողմնային կողերի երկարությունները

Բարդություն միջին

2
9. Երկնիստ անկյան տանգենսը

Բարդություն միջին

3
10. Պնդումներ հավասար երկնիստ անկյուններով բուրգի մասին

Բարդություն միջին

1
11. Հարցեր բուրգի հիմքի մասին

Բարդություն միջին

1
12. Պնդումներ բուրգի գագաթի պրոյեկցիայի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

1
13. Ուղղանկյկուն բուրգի երեք կողմնային կողերը

Բարդություն միջին

3
14. Պնդումներ բուրգի կողերի, նիստերի և անկյունագծերի մասին

Բարդություն միջին

1
15. Բուրգի կողմնային նիստի բարձրությունը

Բարդություն միջին

2
16. Հարցեր գագաթի պրոյեկցիայի մասին

Բարդություն միջին

1
17. Կողմնային նիստի բարձրությունը

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար