Եթե բուրգի կողմնային կողերը հիմքի հարթության հետ կազմում են հավասար անկյուններ, ապա կողերը հավասար են, իսկ հիմքի հարթության վրա բուրգի գագաթի պրոյեկցիան հիմքի բազմանկյան արտագծյալ շրջանագծի կենտրոնն է:  
Վերևից նայելիս այդպիսի բուրգն ունի հետևյալ տեսքը:
 
Ar lielo riņķi.JPG
Բուրգի կողմնային կողերը կարող են հավասար լինել միայն այն դեպքում, եթե նրա հիմքին հնարավոր է արտագծել շրջանագիծ:
taisnlenka piramida.JPGզ    ar lielo R.JPG
 
Հիշենք կապերը բազմանկյուններում, որոնց շուրջ հնարավոր է արտագծել շրջանագիծ:
 
ԲազմանկյունըԱրտագծյալ շրջանագծի կենտրոնըՇառավիղը
կամայական եռանկյուն
 
միջնուղղահայացների հատման կետը
R=abc4Sasinα=2R
\(a, b, c\) թվերը եռանկյան կողմերն են  
հավասարասրուն եռանկյուն
միջնուղղահայացների հատման կետը գտնվում է հիմքին տարված բարձրության վրա
 
R=abc4Sasinα=2R
ուղղանկյուն եռանկյուն
ներքնաձիգի միջնակետը
 
\(R\)-ը ներքնաձիգի կեսն է 
ուղղանկյուն
անկյունագծերի հատման կետը
 
\(R\)-ը անկյունագծի կեսն է
 
Աղբյուրները
Ս. Հակոբյան, Երկրոչափություն 10-րդ դասարան, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ, 2009: