Եռանկյուն բուրգի բոլոր կողերը 18 մ են: Հաշվիր բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝  3 մ2: