Համաձայն ես արդյո՞ք բուրգի վերաբերյալ բերված պնդմանը:
 
Բուրգի բոլոր կողմնային կողերը հատվում են նույն կետում:
 
Պատասխան՝ պնդումը  է: