Քանի՞ նիստ ունի իննանկյուն բուրգը:
 
Պատասխան՝ իննանկյուն բուրգն ունի նիստ: