Տրված է \(DABC\) բուրգը: Տրված է, որ \(DA\) կողն ուղղահայաց է \(ABC\) հարթությանը, \(ABC\) եռանկյունը հավասարակողմ է, \(AD =\)8 և \(AB =\)2

  

piramida2.JPG

 

1. Գծիր \(BC\) կողին առընթեր երկնիստ անկյունը:
 
2. Հաշվիր այդ անկյան տանգենսը:
 

Պատասխան (կոտորակը մի կրճատիր)՝

 

iii