Բարդության աստիճանը
00:25:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11.5Մ.
1. Բուրգի նիստերի թիվը 1Մ.
2. Եռանկյուն բուրգի մակերևույթի մակերեսը, բոլոր կողերը հավասար են 2Մ.
3. Պնդում ցուցադրված բազմանիստի նկարի վերաբերյալ 1Մ.
4. Բուրգի վերաբերյալ պնդման ձևակերպումը 4.5Մ.
5. Բուրգի կողերի թիվը 1Մ.
6. Բուրգի կողմնային կողերի երկարությունները 2Մ.