Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բուրգի հասկացությունը Բուրգի հասկացությունը:
2. Հավասար կողմնային կողերով բուրգ Հավասար կողմնային կողերով բուրգ, կապը հիմքի արտագծյալ շրջանագծի հետ:
3. Հիմքին առընթեր հավասար երկնիստ անկյուններով բուրգ Հիմքին առընթեր հավասար երկնիստ անկյուններով բուրգ, կապը ներգծյալ շրջանագծի հետ:
4. Բուրգի կողմնային կողը ուղղահայաց է հիմքին Բուրգի կողմնայինկողը ուղղահայաց է հիմքին:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բուրգի նիստերի թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել բուրգի նիստերի թիվը:
2. Եռանկյուն բուրգի մակերևույթի մակերեսը, բոլոր կողերը հավասար են 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել եռանկյուն բուրգի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա բոլոր կողերը հավասար են:
3. Պնդում բուրգի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք պնդումը ճիշտ է:
4. Բուրգի տեսքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ նկարը:
5. Պնդում ցուցադրված բազմանիստի նկարի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք պնդումը ճիշտ է:
6. Բուրգի վերաբերյալ պնդման ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 4.5Մ. Պետք է ճիշտ ձևակերպել սահմնումը:
7. Բուրգի կողերի թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել բուրգի կողերի թիվը:
8. Բուրգի կողմնային կողերի երկարությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել բուրգի կողմնային կողերի երկարությունները:
9. Երկնիստ անկյան տանգենսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել երկնիստ անկյան տանգենսը:
10. Պնդումներ հավասար երկնիստ անկյուններով բուրգի մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները:
11. Հարցեր բուրգի հիմքի մասին 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել հիմքի եռանկյան տեսակը:
12. Պնդումներ բուրգի գագաթի պրոյեկցիայի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները:
13. Ուղղանկյկուն բուրգի երեք կողմնային կողերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյկուն բուրգի երեք կողմնային կողերը:
14. Պնդումներ բուրգի կողերի, նիստերի և անկյունագծերի մասին 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները:
15. Բուրգի կողմնային նիստի բարձրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է հաշվել բուրգի կողմնային նիստի բարձրությունը:
16. Հարցեր գագաթի պրոյեկցիայի մասին 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պատասխանը:
17. Կողմնային նիստի բարձրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել բուրգի կողմնային նիստի բարձրությունը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բուրգի հասկացությունը» թեմայից 00:25:00 հեշտ 11.5Մ. Առաջադրանքներ բուրգի հասկացության վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բուրգի հասկացությունը» թեմայից 00:30:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ բուրգի հասկացության վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Բուրգի հասկացությունը» թեմայից 00:30:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ բուրգի հասկացության վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը