Բուրգի հիմքում եռանկյուն է: Բուրգի բոլոր կողմնային կողերը հիմքի հարթության հետ կազմում են հավասար անկյուններ:
 
Ինչպիսի՞ եռանկյուն է բուրգի հիմքում, եթե բուրգի բարձրության հիմքը գտնվում է եռանկյան կողմի վրա: