Բուրգի բոլոր կողմնային նիստերը հիմքի հարթության հետ կազմում են հավասար անկյուններ:
 
Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ: