Լրացրու հետևյալ պնդումը:
 
Դիցուք, բուրգի  կողերը հիմքի հարթության հետ կազմում են  անկյուններ:
 
Այդ դեպքում  ևս  են, իսկ հիմքի հարթության վրա բուրգի գագաթի  հիմքի բազմանկյան    է: